Společnosti Workswell a PCS patří k výrazným hráčům ve svém oboru. Nyní spojili síly, aby přinesly nejlepší možné řešení v oblasti bezpečnostní kontroly. Co stojí za jejich úspěchy, a proč není nutné mít z infekčních chorob obavy? O své zkušenosti se s námi podělili Jan Stuchlík, ředitel obchodu společnosti Workswell a Milan Krása, ředitel divize Rapiscan společnosti PCS.

Jste mladou dynamickou společností, která sklízí jedno ocenění za druhým. Čím to je?

(Jan Stuchlík) Za krátkou dobu deseti let jsme prorazili do světa a dovedeme konkurovat i tam, kde jiní v oboru pracují i více než padesát let. Náš záběr je světový, dodáváme do čtrnácti zemí. Při cestě k úspěchu je pro nás tím nejdůležitějším výběr správných aplikací, kterým má smysl se komerčně věnovat. Samozřejmě také budování týmu odborníků, příslušného know how a vybavení. Naším cílem je vysoká přesnost. Jako termodiagnostici přistupujeme k vývoji s pochopením pro smysl a platnost technických norem.

Za největší úspěch považujeme to, že jsme na světových trzích úspěšní s výrobky, které lze zařadit do high-tech a které se v České republice nikdy předtím nevyráběly. V jistých směrech začala společnost Workswell dokonce udávat tempo. Naše výrobky jsou využívány při hledání a lokalizaci tepelných ztrát budov, opravách teplovodů, optimalizaci při výrobě, diagnostice fotovoltaických elektráren, pro bezpečnostní aplikace, protipožární aplikace ve spalovnách i na skládkách nebezpečného odpadu.

Je pravdou, že krom standardních průmyslových provozů používá výrobky společnosti Workswell také řada výzkumných organizacích po celém světě, například NASA?

(Jan Stuchlík) Ano, naše výrobky používají mimo jiné Massachusetts Institute of Technology, John Hopkins University, Hebrew University of Jerusalem, École polytechnique fédérale de Lausanne, Georgia Institute of Technology, ale také například US Army Engineering Research Department.

S ohledem na potřeby vyvolané pandemií COVID-19 se otevřel prostor pro nová řešení související s bezpečnostními aplikacemi. Společnost PCS si vybrala vaši termokameru MEDICAS k propojení s průchozími detektory kovu METOR. Společně jste tak vytvořili nejvyšší stupeň dostupného řešení bezpečnostní kontroly. V čem je termokamera MEDICAS tak výjimečná?

(Jan Stuchlík) MEDICAS se vyznačuje vysokou přesností měření tělesné teploty, která je dána především vysokým rozlišením, velkou teplotní citlivostí a kontinuální kalibrací pomocí velmi přesného černého tělesa. Kamera je vybavena operačním systémem, takže nepotřebuje žádný další počítač nebo jiné zařízení pro zpracování a záznam obrazu. Spojení MEDICASu s průchozím detektorem kovů METOR, umožňuje odhalit potenciální hrozby na vstupu do budovy, a tak chránit vlastní provoz podniku.

Bezkontaktní měření tělesné teploty je metrologicky velmi náročnou aplikací s vysokými požadavky na parametry termokamery i přesnost měření. Je nezbytné najít místo s pokud možno konstantní teplotou. Jak se na tento problém díváte?

(Jan Stuchlík) Požadavkem lékaře či diagnostika je stanovení teploty jádra. To bohužel není prakticky realizovatelné. Dostatečně dobrým přiblížením k teplotě jádra je měření teploty v blízkosti velkých tepen. Při screeningu horečnatých stavů tedy měříme teplotu na tváři kontrolované osoby, kterou je třeba odečíst v oblasti sousedící s vnitřním koutkem oka. Toto místo je pro měření vhodné, protože se nachází přímo nad procházející tepnou.

Divize Rapiscan společnosti PCS je známá jako poskytovatel hitech řešení v oblasti bezpečnostní kontroly. Proč jste se rozhodli zaměřit na kvalitu v době, kdy se obecným trendem stalo hledání nejnižší ceny?

(Milan Krása) Řekněte mi upřímně: zvolil byste nejlevnější nebo nejlepší bezpečnostní technologie pro budovu, kde se nachází vaše kancelář? Ano, přesně. Takovou cenu má váš život. Vedle zdraví a času je bezpečnost tou nejdražší komoditou. Ať již chráníme životy, majetek či hodnoty, chceme, aby si nás zákazníci vybírali proto, že nabízené řešení je pro ně z hlediska účelu to nejlepší.

V oblasti bezdotykového měření teploty jste zahájili spolupráci se společností Workswell. Proč právě Workswell?

(Milan Krása) V souvislosti s pandemií COVID-19 jsme hledali partnera, který by vhodně doplnil naše stávající portfolio o měření teploty. Provedli jsme pečlivý průzkum trhu a zvolili termokameru MEDICAS, která je z hlediska technických parametrů bezesporu špičkou. O to více nás potěšilo, že její výrobce společnost Workswell je ryze českou firmou. Spojením vlastností termokamery MEDICAS a průchozích detektorů kovů METOR tak společně můžeme nabídnout nejlepší možné řešení bezpečnostní kontroly.

Většina společnosti je vůči globálně propíranému tématu pandemie COVID-19 již „hluchá“ a statistiky nově nakažených téměř nikdo nesleduje. Jaký je váš pohled, jako uznávaného odborníka na problematiku bezpečnostní kontroly, na očekávanou tzv. druhou vlnu.

(Milan Krása) Události posledních měsíců nám ukázaly, že zavlečení infekční choroby může zcela paralyzovat nejen firmu, ale dokonce celý region či stát. Nejedná se tedy jen o hrozící druhou vlnu COVID-19, ale obecně o hrozbu jakékoli infekční nákazy, která nás bude sezónně provázet, stejně jako například chřipka. Ať chceme, nebo nechceme, hrozba infekční choroby se už navždy zařadila na seznam hrozeb vedle střelných zbraní, nožů a výbušnin. Dosud standardní bezpečnostní opatření v podobě průchozích detektorů kovů a zavazadlových rentgenů bude do budoucna doplňovat i opatření proti infekčním chorobám a měření tělesné teploty se ukazuje jako jedna z možných cest.

Nepřipadá vám, že všechna opatření pro měření tělesné teploty jsou jednoúčelová záležitost?

(Milan Krása) Tento dojem samozřejmě může vzniknout a s ním i úvahy, zda jsou vynaložené investice účelné. Měření tělesné teploty ale může být přidanou hodnotou k ryze bezpečnostnímu účelu. Jsou známy studie, které ukazují, že vlivem stresové situace se u člověka zvyšuje tep a také jeho tělesná teplota. Její zvýšené hodnoty tak mohou naznačovat, že daná osoba nemá úplně čisté úmysly, nebo je z nějakého důvodu pod vlivem stresu, a bylo by dobré jí věnovat zvýšenou pozornost. Pokud se na měření tělesné teploty budeme dívat z čistě ekonomického hlediska, mají bezpečnostní opatření nevýhodu, protože nikdy nemůžeme spočítat návratnost investice. Nicméně pomocí analýzy nákladů a přínosů jsme schopni vyčíslit škody, kterým tato investice může pomoci zabránit.

 

Workswell je českou výrobní společností, která se zaměřuje na vývoj a výrobu v oblasti termokamer, termovizních systémů a systémů pro optickou vizualizaci úniků plynů. Společnost si klade za cíl zajištění dodávky komplexních systémů pro bezkontaktní měření teploty do oborů, jako jsou procesní automatizace, výrobní průmysl, technická diagnostika a inspekce, bezpečnostní aplikace, věda a výzkum, včasná detekce požáru, nedestruktivní testování a precizní zemědělství.

Divize Rapiscan společnosti PCS je dodavatelem bezpečnostních technologií  pro kontrolu osob, zavazadel a zásilek. Poskytuje řešení za účelem eliminace bezpečnostních rizik. Zároveň poskytuje profesionální služby v oblasti servisu, pronájmu techniky, konzultační činnosti a autorizaci bezpečnostních řešení. Lidé v divizi věří, že soustavné vzdělávání, informovanost a výcvik profesionálů zvyšují schopnost dělat sofistikovaná rozhodnutí, která jsou základem pro práci odborníků. Proto se podílí na vzdělávání v oblasti bezpečnostní kontroly pořádáním konferencí, oborových setkání, seminářů a školení.