Rozhovor pro Security magazín nám poskytl Ing. Milan Krása, odborník pro oblast bezpečnostní kontroly. Jste považován za jednoho z největších odborníků v oblasti technologií pro bezpečnostní kontrolu. Jak jste se vůbec dostal k bezpečnostní technice?

K bezpečnostní technice jsem se dostal víceméně náhodou. Po studiích a krátkém působení v ČKD DIZ jsem dostal příležitost nastoupit do společnosti PCS spol. s r.o. na pozici pracovníka pro projektování a prodej v oboru měřících systémů. Lákalo mě působení v tehdy malé, dynamicky se rozvíjející firmě, s možností kontaktu s technikou světové kvality. Kromě měřící techniky se firma už tehdy zabývala prodejem bezpečnostních a komunikačních systémů a průchozích detektorů kovů. Jako „elév“ jsem začal pomáhat při instalacích a následně jsem opustil měřící techniku a převzal aktivity týkající se detektorů kovů. A to byl vlastně začátek. Dnes řídím divizi, jejíž portfolio tvoří pět oblastí – kontrola osob, kontrola zavazadel a zásilek, kontrola vozidel a nákladu, detekce nebezpečných látek a výcvik operátorů.  

 

Znamená to, že jste svůj profesní život zasvětil prací u jedné firmy?

Působení v jedné firmě po tak dlouhou dobu dnes není příliš obvyklé. Důvodem zůstat přes 25 let u PCS, pro mne byly profesní výzvy – vést samostatně prodej detektorů kovů, budování týmu spolupracovníků při zakládání divize, nebo rozšíření portfolia výhradním zastoupením předních světových výrobců. Jak už jsem řekl, vždy mě lákala možnost pracovat se špičkovou technikou a týmem odborníků.

 

Jaký je současný trend ve vývoji zavazadlových rentgenů?

Základní princip kontroly zavazadel a zásilek pomocí rentgenového záření zůstává už desítky let stále stejný. Co se mění, je množství informace, které operátor dokáže z takového snímku vyčíst. Od původních, pouze černobílých snímků, jaké známe také třeba z lékařských rentgenů, mají dnes operátoři k dispozici barevnou informaci o tom, z jakého materiálu je daný předmět vyrobený. Standardem je 3 barevný systém (organické, smíšené, anorganické). Někteří výrobci v minulosti pokoušeli rozšířit vyhodnocení na 6 barev, nicméně tento přístup se pro svoji velkou nepřesnost ukázal jako slepá ulička. Mnohem větší důraz je kladen spíše na kvalitu zobrazení, především pokud jde o zobrazení detailů, nebo o tzv. dual view systémy, poskytující současně dva různé pohledy na zavazadlo. V oblasti bezpečnosti civilního letectví se začínají instalovat systémy, poskytujícími dokonce 3D model zavazadla, se kterým může operátor při vyhodnocování libovolně otáčet.

 

Lze sledovat stejně dynamický vývoj v oblasti kontroly osob?

V 90. letech byl standardem bezpečnostní kontroly osob jednozónový průchozí detektor kovů. Po roce 2000 se začaly instalovat detektory se zónovým uspořádáním. Zároveň se začaly oddělovat detektory pro bezpečnostní aplikace, kde je potřeba spolehlivě detekovat zbraň a zároveň odfiltrovat drobné kovové předměty, jako jsou klíče, hodinky, mince, drobná elektronika apod. od specializovaných detektorů, určených pro detekci právě těchto drobných předmětů. Dnes roste poptávka po zařízeních, která dovedou odhalit i nekovové předměty. Možná to bude znít jako sci-fi, ale dnes už skutečně existují detektory, které dovedou takové předměty odhalit a kontrolované osoby ani nemusejí vědět, že jsou kontrolovány.

 

Existují nové principy nebo metody na trhu technologií pro bezpečnostní kontrolu?

Většina kontrolních systémů, využívajících rentgenové záření, využívá jeho složky, která prochází kontrolovaným předmětem. Dnes se ale začínají čím dál více uplatňovat systémy, které pracují s odraženou složkou záření. Výhoda tohoto principu spočívá v tom, že dokáže mnohem lépe zobrazit látky organického původu, mezi které patří většina výbušnin, drogy, tabák nebo živé organismy. V oblasti kontroly osob se vedle detektorů kovů začínají uplatňovat i detektory, využívající tzv. milimetrové vlny. Tyto detektory dovedou odhalovat i předměty, vyrobené z nekovových materiálů. Pro detekci nebezpečných látek se vedle principu Ion Mobility Spectroscopy (IMS), který se používá pro detekci stopového množství výbušnin nebo drog, začíná stéle více uplatňovat metoda Spatially Offset Raman Spectroscopy (SORS), která analyzuje neznámou látku na úrovni molekul a dokáže ji detekovat i skrz neprůhledný obal.

 

Nové technologie nejsou levnou záležitostí. Jak se Vám daří uspět v prostředí veřejných zakázek, kde je prioritou orientace na nejnižší cenu?

V posledních letech se velmi často ve veřejných zakázkách setkáváme s jediným kritériem, kterým je nejnižší cena. Bohužel, tento přístup otevírá dveře levným nekvalitním technologiím. Takové produkty mohou ve veřejné zakázce uspět, přesto že nabízejí nižší kvalitu a jejich dodavatelé zpravidla nedovedou poskytnout odbornou podporu. Je třeba si uvědomit, že se pohybujeme v oblasti bezpečnosti a tady nejlevnější řešení obvykle není tím nejlepším.

 

 Chystáte v nejbližší době nějaké zajímavé projekty?

Čím dál tím více spatřuji smysl ve vzdělávání nové generace nastupujících pracovníků a odborníků v oblasti bezpečnosti. Teoretické znalosti si mohou osvojit studiem. To, co bychom rádi nové generaci nabídli, jsou praktické zkušenosti. V následujících letech bychom proto rádi rozšířili naši dosavadní spolupráci s vysokými školami a otevřeli možnosti pracovních stáží pro vybrané studenty. V současné době připravujeme společné vzdělávací projekty s Vysokou školou Ambis v Praze a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Věříme, že někteří ze studentů se mohou stát našimi budoucími kolegy a být pro nás inspirativním přínosem.