Společnost Asqella byla založena před šesti lety v Helsinkách. Za dobu svého krátkého působení soustředila experty z nejrůznějších oblastí, ať už se jedná o fyziku, optiku, elektroniku či průmyslový design a vyvinula unikátní bezpečnostní technologii, která budí zasloužený respekt. Rozhovor nám poskytl Arttu Luukanenem, výkonný ředitel společnosti Asqella Oy.

Nedávno jste na trh uvedli nové řešení pro bezpečnostní kontrolu osob, které vzbudilo velký zájem.  Co vás k tomuto kroku vedlo?

 Aktuálně ve společnosti sledujeme několik trendů. Nejvýraznějším z nich je urbanizace, která silně ovlivňuje celý svět. Lidé se čím dál tím více stěhují do měst. Dochází tak ke vzniku koncentrace osob, ať už velkého počtu jednotlivců či skupin, na poměrně omezeném prostoru, což s sebou přináší různé výzvy. Z logistického hlediska se kritickou oblastí stává také bezpečnost. Právě tento problém se snažíme řešit naší technologií tak, aby zaplněnými městskými prostorami a prostranstvími mohl proudit plynulý tok osob při zajištění optimální bezpečnosti.

Zmínil jste novou technologii. Můžete být konkrétnější?

Použitá technologie je založena na zhruba patnácti letech aplikovaného výzkumu, který probíhal na univerzitách ve Finsku i jiných částech světa. Náš produkt se jmenuje ARGON, technicky ho můžeme popsat jako pasivní kameru zaznamenávající submilimetrové vlny. Lze říci, že nejbližší analogií je termokamera, která zaznamenává teplo vyzařované lidským tělem. Když u sebe budete skrývat nebezpečné předměty, uvidíme je v kontrastu s teplotou vašeho těla. Na dálku až sedmi metrů takto můžeme odhalovat zbraně, výbušniny, drogy nebo jiný kontraband přenášený osobami, které jsou v pohybu a prochází volnou chůzí kolem snímací jednotky.

Jedná se tedy o systém podobný klasickým kamerovým systémům?

ARGON je v podstatě běžná síťová IP kamera. Rozdíl je v tom, že pracuje se speciální vlnovou délkou, která prochází oblečením. Pořízený obraz se skládá z viditelné složky, určené pro referenční účely, a složky pasivního submilimetrového záření, určené pro detekci nebezpečných předmětů. Jako celek je pak obraz promítán na pracovní stanici operátora. Ta může být umístěna buď přímo u zařízení nebo vzdáleně. Případně může být obraz přenášen i do bezpečnostního velína. Když pak operátor zaznamená alarm nebo anomálii, může je označit a předat informaci bezpečnostním kamerám nebo jinému systému, který umožní následné dohledání.

Znamená to, že kolemjdoucí osoby nejsou systémem ozařovány?

Jak už jsem zmínil, ARGON je zcela pasivní systém fungující na principu submilimetrového záření. To znamená, že z něj nevychází jediný foton. Lidé tedy nejsou žádným způsobem ozařováni. Výsledný obraz je vytvořen pomocí přirozeného tělesného tepla.

Někteří výrobci celotělových skenerů se museli uchýlit k zobrazování lidského těla na stylizovaném obrázku, protože jejich systémy mohou zobrazovat anatomické detaily. Jak  tento problém řeší Asqella?

Díky pasivnímu principu naší technologie na výsledném snímku nevidíme anatomické ani jiné detaily. Primárně proto, že ARGON zachycuje emisní snímek a lidský mozek není na vnímání emisních snímků uzpůsoben. Z pohledu ochrany soukromí nehrozí žádné riziko a rozlišení je omezené fyzikálními zákony – v našem případě difrakcí vlny na hraně předmětu.

Existuje způsob, jak systém obejít?

Určitá protiopatření se dají podniknout proti každé technologii. U té naší je to ale obzvlášť složité. Jistě pochopíte, že nebudu zacházet příliš do detailů, ale řekněme, že přelstít náš systém, nebo ho vyřadit z provozu, není jednoduché.