Sbližování odbornosti a praxe, tak by se dala nazvat prezentace Nové technologie bezpečnostní kontroly, která se uskutečnila na půdě Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Cílem prezentace bylo představit hi-tech v oblasti bezpečnostní kontroly a nabídnout účastníkům prezentace příležitost osobně vyzkoušet prezentované přístroje na konkrétních simulacích.

Tuzemští a zahraniční výrobci bezpečnostních techniky ve Zlíně představili řadu technologií, zařízení a přístrojů. „Vzhledem k odbornému rozvoji a dostupnosti technologií bezpečnostní kontroly je z hlediska vzdělávání našich studentů ve studijním programu Bezpečnostní technologie, systémy a management nezbytné, aby jejich výuka probíhala s využitím nejmodernějších zařízení. Fakulta aplikované informatiky podporuje organizaci odborných akcí, v rámci kterých je možno vytvořit prostor pro setkání odborných firem, zástupců bezpečnostních složek, pedagogů a studentů “, řekl Ing. Jan Valouch PhD., ředitel Ústavu bezpečnostního inženýrství FAI UTB.

Pozornost upoutala společnost VOP CZ s.p., která představila vlastní vývoj skenerů podvozku řady KERBEROS s funkcí automatického porovnávání obrazu spolu s rozpoznáváním SPZ. Systém, který je schopen odhalit úpravy na vozidle indikující ukryté výbušniny nebo pašované zboží, je určen pro využití na vjezdech do objektů kritické infrastruktury i v mobilních aplikacích.

K vidění byly také unikátní přístroje. V oblasti detekce nebezpečných látek účastníky prezentace zaujal přenosný detektor RESOLVE, který dosud jako jediný přístroj na světě umožňuje detekci přes neprůhledné obaly. „Moznost identifikace přes obaly dovoluje předem zjistit, co nádoba obsahuje a snížit tak riziko pro obsluhu i pro veřejnost“, říká Dr. Rachel McGee, vědecká pracovnice společnosti Agilent Technologies Inc. „Pro svoji schopnost detekovat přes materiály jako je tvrzený plast, barevné sklo, papír nebo textil, nachází RESOLVE uplatnění především ve složkách státní a městské policie, celní správě nebo na požárních útvarech“, dodává McGee.

Největší pozornosti účastníků se dostalo přenosnému detektoru MINI Z společnosti American Science and Engineering Inc. Detektor, který pracuje na principu detekce odraženého rentgenového záření, si měli zájemci možnost osobně vyzkoušet při hledání ukrytého kontrabandu. Pro náročnější byl připraven on-line simulátor, který umožňoval detekovat a vyhodnotit kontraband ve čtyřech základních prostředích: hraniční přechod, město, letiště a přístav. Jak simulátor, tak přístroj samotný překvapil jednoduchostí obsluhy a kvalitou obrazu. Vedle praktické ukázky MINI Z společnost American Science and Engineering Inc. v rámci konferenční části představila také mobilní řešení ZBV a OmniView. Stálice bezpečnostního trhu společnost Rapiscan Systems Inc. vsadila na jistotu prezentací techniky určené pro stanoviště s vysokým nárokem na bezpečnostní kontrolu. Představila zavazadlový rentgen Rapiscan 620XRhp s mimořádně vysokou kvalitou obrazu a průchozí detektor kovů Metor 6E, který díky výjimečné schopnosti rozlišení mezi zbraní a drobnými kovovými předměty, jako jsou například hodinky či drobné mince, dosahuje propustnosti až 50 osob/min.

V dnešní době, kdy se množí případy napadení pracovníků bezpečnostních složek a integrovaného záchranného systému, jsou osobní kamery velmi užitečnou součástí služební výstroje, protože pomáhají případný incident zdokumentovat a v mnoha případech mu dokonce předcházet. Ve Zlíně byly představeny osobní kamery společnosti Reveal Media Ltd. řady D-Series, které se k hi-tech řadí zejména pro svoji výjimečnou kvalitou obrazu, a to i při zhoršených světelných podmínkách.

Prezentace, která byla určena akademické obci, vědeckým pracovníkům a odborníkům z řad bezpečnostních složek, armády a komerční bezpečnosti, nebyla poslední svého druhu. „Spatřujeme smysl ve vzdělávání nové generace nastupujících odborníků v oblasti bezpečnosti. Teoretické znalosti si mohou osvojit studiem. To, co bychom nové generaci rádi nabídli, jsou praktické zkušenosti“, řekl Ing. Milan Krása, ředitel divize Rapiscan spolupořádající společnosti PCS spol. s r.o.