Vzhledem k současnému vývoji bezpečností situace v Evropě si neklademe otázku, zda existuje možnost cíleného útoku, ale kdy a kde se tak stane. Každý provozovatel administrativní budovy či multiúčelového komplexu by měl proto zvážit zavedení bezpečnostní kontroly osob, zavazadel a zásilek, aby dokázal potřebná preventivní opatření realizovat. Prioritou je jak ochrana lidských a finančních zdrojů, tak majetku. Nastavení efektivních bezpečnostně-preventivních řešení je z tohoto pohledu úsporou.

Řešení je otázkou priorit. V současnosti stojí manažer často před rozhodnutím, zda se společnosti vyplatí vychovat své vlastní specialisty, nebo zda se spoléhat na řešení bezpečnostních agentur, kde se nelze vyhnout vysokému obratu pracovních sil. První řešení umožňuje jednoduché řízení lidských zdrojů. Jeho nevýhodou je vznik přátelských vazeb s ostatními zaměstnanci, čímž vzniká prostor pro korupci. Druhá varianta je obvykle levnější, ale je třeba přesně definovat zadání pro externí bezpečnostní agenturu – s vizí obměny personálu po 2-3 letech, tak aby došlo k zamezení vzniku nežádoucích vazeb.

Důležitou otázkou je kvalifikace personálu, především obsluhy kontrolní techniky, tzv. operátorů. Operátor je bezpečnostním odborníkem svého druhu a pro účinný výkon jeho profese je průběžné zvyšování odbornosti nezbytné. Základní zaškolení trvá obvykle 1-2 hodiny a jeho cílem je naučit operátora bezpečnostní techniku obsluhovat. Další fází je profesní výcvik, během kterého se operátor učí rozpoznávat jednotlivé předměty v zavazadlech s ohledem na vývoj hrozeb. „Pro takový výcvik je ideálním nástrojem systém X-SCREEN®, který simuluje práci na zavazadlovém rentgenu. Díky tomuto systému může operátor snadno cvičit své schopnosti i vzdáleně, například z domova. Zaměstnavatel tak ušetří náklady na pronájem učebny a celou organizaci skupinového školení“, říká Ing. Milan Krása, ředitel divize Rapiscan společnosti PCS spol. s r.o. Tato fáze je dlouhodobá a vede k neustálému zdokonalování operátorových schopností.

„Častým důvodem nedostatečně kvalifikované obsluhy bývá nízká priorita, která je výcviku operátorů přisuzována – a to i přesto, že výcvik není drahou záležitostí a jeho cena se pohybuje se v řádu jednotek tisíc korun“, dodává Krása. Zkušenosti z praxe nám ukazují, že v oblasti bezpečnostní kontroly je důležité nejen důkladně a zodpovědně vybírat kontrolní techniku, ale stejnou pozornost věnovat i její obsluze. Bez kvalifikované a průběžně proškolované obsluhy se sebelepší technika stává jen zbytečnou investicí.